Միջոցառումներ
Կոնֆլիկտների ծագումնաբանությունը թվարկվում է աշխարհի ստեղծումից ի վեր։

Կոնֆլիկտների ծագումնաբանությունը թվարկվում է աշխարհի ստեղծումից ի վեր։

 
Կոնֆլիկտների ծագումնաբանությունը թվարկվում է աշխարհի ստեղծումից ի վեր։
 
Պատմության ողջ ընթացքում կոնֆլիկտները կրել են փոփոխություններ, ձեռք են բերել նոր չափորոշիչներ և դարձել են ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների անքակտելի մասը։
 
Այսօր անդրադարձանք կոնֆլիկտին, դրա տեսակներին։ Սաներին ներկայացվեց կոնֆիկտների վերլուծության, գործիքակազմի այնպիսի ձևեր, ինչպիսիք են PESTLE մոդելը, Tracks մոդելը և այլն։
 
Ինտերակտիվ հարցերի միջոցով սաների հետ միասին փորձեցինք հասկանալ այս բարդ երևույթը և այն պրոյեկտել տարածաշրջանային զարգացումների վրա։
 
Շարունակե՜ք հետևել մեզ։