Uncategorized
Ազատության փիլիսոփայությանը քաոտիկ միջավայրում։ Անհատի նոր էթիկա

Ազատության փիլիսոփայությանը քաոտիկ միջավայրում։ Անհատի նոր էթիկա

Իրավաբան, ի.գ.թ. Տարոն Սիմոնյանի հետ ԼՔԴ 10-րդ հոսքի սաները ճանաչողական ճանապարհորդություն կատարեցին դեպի մարդկային կենսունակության և էթիկական էվոլյուցիայի խորքերը:
 Բանախոսությունը նվիրված էր «Ազատության փիլիսոփայությանը քաոտիկ միջավայրում և անհատի նոր էթիկային»:
Անդրադարձ կատարվեց մի քանի փիլիսոփայական մոտեցումներին, մասնավորապես՝ ազասության տրանսֆորմացիաներին և 21-րդ դարի մարդու համար անհրաժեշտ առաքինության որակներին։
Հստակ պատկերացում կազմեցինք, թե ինչ է՝
  • ազատությունը
  • կամքի ազատությունը
  • քաոտիկ միջավայրը
Քաոտիկ միջավայրում անհատի նոր էթիկան խաղում է վճռորոշ դեր։