Միջոցառումներ
Քննադատական մտածողություն

Քննադատական մտածողություն

«Քննադատական մտածողույունը» երեք հանդիպմամբ դասավանդեց ՏՏ ոլորտի առաջատար մասնագետ, ձեռնարկատեր Էդգար Մարուքյանը։
Առաջին հանդիպման ժամանակ կոնկրետ օրինակներով քննարկվեց քննադատական մտածողության հիմունքները, կիրառության տիրույթը, վերացական և մասնավոր տվյալների կիրառությունը փաստարկներում։ Փաստերի և կարծիքների տարբերությունը, մեդիա֊մանիպուլյացիայի տեսակները։ Քննարկվեց նաև վերլուծական մտածողության գործիքակազմը:

Երկրորդ հանդիպման թեմաները հետևյալն էին.

Երրորդ դասի ենթաթեմաները.
  • Ձևական տրամաբանության տարրերը
  • Ֆորմալ սիլլոգիստական սխալներ
  • Առաջադրման սխալներ
  • Ոչ ֆորմալ տրամաբանական սխալներ

  • Ճանաչողական կողմնակալություններ
  • Ինչպե՞ս խուսափել վիճակագրական մանիպուլիացիաներից
  • Դաննինգ Կրուգերի էֆեկտը
  • Փաստերի ընտրողական ներկայացման տեխնիկան և դրա հետևանքները

Դասընթացը ակտիվ մասնակցային էր։ Ամփովեցին նաև նախորդ երկու դասի ենթաթեմաները։