Միջոցառումներ
Ի՞նչ է լիբերալիզմը

Ի՞նչ է լիբերալիզմը

Լիբերալ քաղաքականության դպրոցի հյուրը քաղաքագետ Կարեն Սիմոնյանին էր։
Դպրոցի սաների հետ քննարկվեցին այնպիսի գաղափարախոսություններ, ինչպիսիք են.
  •  լիբերալիզմը,
  • պահպանողականությունը,
  • սոցիալիզմը,
  • ֆաշիզմը և այլն
Ընդգծվեց վերը թվարկվածներից յուրաքանչյուրի ուրույն համոզմունքներն ու արժեքային համակարգը։
Ուշադրությունը սևեռելով լիբերալիզմի վրա՝ մեր սաները բացահայտեցին վերջինիս բնութագրիչները, տեսակները, առավելություններն ու թերությունները։
Բանախոսությունը ուղեկցվեց ակտիվ հարց ու պատասխանով։