Uncategorized
Ավարտական աշխատանքների ներկայացում (ԼՔԴ 8-րդ հոսք)

Ավարտական աշխատանքների ներկայացում (ԼՔԴ 8-րդ հոսք)

Լիբերալ քաղաքականության Դպրոցի ուսումնական ծրագրի անբաժան մասն է՝ ավարտական վերլուծական աշխատանքի ներկայացումը։

2023թ. հուլիսի 8- ին Լիբերալ քաղաքականության դպրոցի 8-րդ հոսքի ուսանողների  ավարտական աշխատանքների ներկայացումն էր։

Թեմաների ընտրությունը կատարված էր ԼՔԴ բանախոսությունների թեմաների շրջանակի համաձայն։


Ուսանողները կիրառեցին իրենց ստացած գիտելիքներն ու հետազոտական ունակությունները, ինչպես նաև հանրային խոսքի հմտությունները՝ պատշաճ կերպով ներկայացնելու համար իրենց աշխատանքները։