Միջոցառումներ
ԶԼՄ-ների ազդեցությունը քաղաքականության վրա

ԶԼՄ-ների ազդեցությունը քաղաքականության վրա

Ժամանակակից աշխարհը գրեթե անհնար է պատկերացնել առանց զանգվածային լրատվական միջոցների։ Այն, որ ԶԼՄ-ն ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն ունի քաղաքականության վրա, անժխտելի է, բայց թե ի՞նչ ծավալի են հասնում այս երկու երևույթների փոխհարաբերությունները, քննարկվեց PR-ի և մարքեթինգի մասնագետ Էդգար Խաչատրյանի հետ։

Այս համատեքստում անդրադարձ կատարվեց նաև մեդիամոնիթորինգին և փաստերի ստուգմանը, խոսվեց դրանց կարևորության մասին մեր առօրյա կյանքում և ամենօրյա գործունեության մեջ։