Ծրագրեր
Եվրոպայի մասին իմ ընկալումը. աշխարհագրություն թե՞ քաղաքակրթություն

Եվրոպայի մասին իմ ընկալումը. աշխարհագրություն թե՞ քաղաքակրթություն

Նկարագրություն․ 

Ծրագրի նպատակն էր իրականացնել կրթական ծրագրեր՝ նվիրված Եվրոպայի խորհրդի հիմնադրման 70-ամյակին։ Միջոցառման կարևորությունը պայմամավորված է նաև այն հանգամանքով, որ երկօրյա սեմինարին մասնակցում են Հայաստանի 7 մարզերից (Շիրակ, Լոռի, Տավուշ, Արմավիր, Սյունիք, Կոտայք, Արարատ) ներգրավված երիտասարդներ: Ծրագրի շրջանակներում, տեղի ունեցավ քննարկում քաղաքական և քաղաքացիական կրթության խթանման խնդիրների վերաբերյալ։

Այլ մանրամասներ