Ծրագրեր
Ժողովրդավարացում և արդիականացում․ լիբերալ ժողովրդավարության ապագան Հայաստանում

Ժողովրդավարացում և արդիականացում․ լիբերալ ժողովրդավարության ապագան Հայաստանում

Նկարագրություն․ 

Ծրագրի նպատակն էր քննարկել այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են Հայաստանի արդիականացման հիմնական միտումներն ու մարտահրավերները, Հայաստանի տնտեսական բարեփոխումների առաջնահերթ ուղղություններն ու հեռանկարները, ՀՀ Ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները և քաղաքական համակարգի զարգացումը, ինչպես նաև Հայաստանում հեղափոխության գործընթացը։ Վերոնշյալ թեմաները քննարկվեցին տարբեր մասնագետների և քաղաքական գործիչների հետ՝ բացահայտելու հիմնական մարտահրավերներն ու խնդիրների լուծման ուղիները։

 
Այլ մանրամասներ