Լիբերալ քաղաքականության դպրոցի ընդունելության հայտադիմում

Հարգելի՛ դիմորդ,

«Լիբերալ քաղաքականության դպրոցում» ընդունելությունն իրականացվում է երկու փուլով։ Առաջին փուլի ժամանակ անհրաժեշտ է լրացնել ստորև ներկայացված հայտադիմումը։ Հայտերի քննարկումից հետո երկրորդ փուլ անցած դիմորդների հետ անցկացվում են անհատական հարցազրույցներ։ Հարցազրույցների փուլից հետո ընտրված մասնակիցներին կտրամադրվի անհրաժեշտ տեղեկատվություն Դպրոցում ուսումնառության պայմանների վերաբերյալ։

  Անուն, ազգանուն*

  Հեռախոսահամար*

  Էլ․փոստ*

  Հասցե*

  Համայնք*

  Ծննդյան ամսաթիվ*

  Ֆեյսբուքյան էջի հղում

  Նախընտրելի կապի միջոցը
  Էլ․փոստՀեռախոս

  Կրթություն*

  Մասնագիտություն*

  Խնդրում ենք նշել լիբերալ քաղաքականության առավելությունները և թերությունները*

  Ձեզ համարու՞մ եք լիբերալ

  Խնդրում ենք հիմնավորել Ձեր պատասխանը*

  Ինքնակենսագրական* (CV)

  Մոտիվացիոն նամակ*